ISSN 1608-4039 (Print)
ISSN 1680-9505 (Online)


Rychagov Aleksei Yur'evich

Rychagov Aleksei Yur'evich's picture
Lastname: 
Rychagov
First name: 
Aleksei
Middle name: 
Yur'evich
Sex: 
Male
Degree: 
Candidate of Sciences
Position: 
научный сотрудник
Country: 
Russia

Дополнительные данные

Show on site/Do not show on site: 
да

Статьи автора

Авторы Название статьи Журнал
Gryzlov D. Y., Rychagov A. Y., Skundin A. M., Kulova T. L. Study of activated Ener G2 P2-type carbon as material for supercapacitors with nonaqueous electrolyte
Gubin S. P., Rychagov A. Y., Tkachev S. V., Kornilov D. Y., Almazova A. S., Krasnova E. S., Voronov V. A., Chuprov P. N. Supercapacitor based on electrochemically reduced graphene oxide
Rychagov A. Y., Izmaylova M. Y., Vol'fkovich Y. M., Sosenkin V. E., Den'shchikov K. K. Electrochemical behavior of superfine carbon in electrolytes based on ionic liquid 1-methyl-3-butylimidazol tetrafluorborate
Rychagov A. Y., Vol'fkovich Y. M., Vorotyntsev M. A., Kvacheva L. D., Konev D. V., Krestinin A. V., Kryazhev Y. G., Kuznetsov V. L., Kukushkina Y. A., Mukhin V. M., Sokolov V. V., Chervonobrodov S. P. Perspective Electrode Materials for Super-capacitors
Davydova E. S., Rychagov A. Y., Razorenov D. Y., Tarasevich M. R., Ponomarev I. I., Ponomarev I. I. Pyrolized polyacrylonitrile as a feasible electrode material for electrochemical power sources
Vol'fkovich Y. M., Rychagov A. Y., Sosenkin V. E., Krestinin A. V. A powerful electrochemical supercapacitor on carbon nanotubes