ISSN 1608-4039 (Print)
ISSN 1680-9505 (Online)


Pivovarova N. V.

Pivovarova N. V.'s picture
Lastname: 
Pivovarova
First name: 
N.
Middle name: 
V.
Country: 
Russia

Дополнительные данные

Show on site/Do not show on site: 
да

Статьи автора

Авторы Название статьи Журнал
Bushkova O. V., Lirova B. I., Zhukovskii V. M., Tyutyunnik A. P., Pivovarova N. V. Phase equilibria in the system poly(butadiene-CO-acrylonitrile) – lithium perchlorate