Cd|KOH|NiOOH

Zn|NH4CI|MnO2

Li|LiClO4|MnO2

Pb|H2SO4|PbO2

H2|KOH|O2

Yalyushev Nikolai Ismailovich
RussiaNovocherkassk The Southern Russian State Polytechnical University (NPI) of M. I. Platov, 132, Prosveshcheniya St., Novocherkassk, Rostov Region, 346428associate professorCandidate of Technical Sciencesorion-hit@mail.ru